lossa


lossa
• frigöra, lossa, lösgöra, befria
• lossa, lösa, lösgöra, frigöra
techn.
• lösgöra, frigöra, lossa, släppa lös, göra, lös, befria

Svensk synonymlexikon. 2013.